Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 03 2017

olc
20:45
8406 776a 500
Reposted frommhsa mhsa viasmutnazupa smutnazupa
olc
20:45
6981 6156 500
Reposted frombanitka banitka viapoezja poezja
olc
20:44
Kto nie rozumie Twojego milczenia, nie pojmie Twoich słów
— J.R.R. Tolkien
olc
20:38
7755 7165 500
A single man (2009), dir. Tom Ford
Reposted frombylejaka bylejaka viamoviesss moviesss
olc
20:34
Jeśli należysz do tych, którzy kochali tylko raz, to niewiele masz do powiedzenia. Ale jeśli to była prawdziwa miłość, to inni powinni milczeć w twojej obecności.
— Waldemar Łysiak
Reposted frommhsa mhsa viasmutnazupa smutnazupa
olc
20:31
Nie da się odnaleźć miłości tam, gdzie jej nie ma, ani ukryć jej tam, gdzie naprawdę istnieje.
Pomyśl o tym.
— Leisa Rayven
olc
20:30
Twoje milczenie skłania mnie do rozmaitych domysłów. Najweselszy z nich - to, że stało się z tobą coś złego. Najsmutniejszy - to, że o mnie zapomniałeś.
— Sławomir Mrożek
olc
20:23
zrób mi jakąś krzywdę.
    chcę poczuć.
    mocniej.
    ostrzej.
    dobitniej.
    chcę wiedzieć.
    czuć.
    że jestem dla ciebie nikim
— Jakub Żulczyk
olc
20:20
1583 47d7 500
Reposted fromnyaako nyaako viaquotes quotes
olc
20:19
The reason people find it so hard to be happy is that they always see the past better than it was, the present worse than it is, and the future less resolved than it will be.
— Marcel Pagnol
Reposted fromniefajna niefajna viarainy rainy
20:01
0256 645f 500
Reposted fromirmelin irmelin viasleeping sleeping
olc
19:59
1735 90cc 500
Reposted fromnyaako nyaako viaquotes quotes
olc
19:59
1748 2181
Reposted fromnyaako nyaako viaplants plants
olc
19:58
1749 a61c
Reposted fromnyaako nyaako viaquotes quotes

July 19 2017

olc
19:22
7499 6fac
Reposted fromwstawaj wstawaj
olc
19:16
2566 432a 500
Reposted fromnonapewno nonapewno
olc
19:12
olc
18:58
[...] posłanie kojarzy mi się ze snem,chorobą, narodzinami i śmiercią. Łóżko - z przyjemnością. Łóżko ma w sobie coś z tajemnicy, a pragnienie jest tajemnicą. Seks jest tajemnicą. Seks jest tajemnicą tajemnic. Przyjemność w moim umyśle powiązana jest z łóżkiem, nawet jeśli robiłabym to w windzie.
— Salwa an-Nu′ajmi – Smak miodu
Reposted frompuella13 puella13 viaquotes quotes
olc
18:58
1564 9d37 500
Reposted fromnyaako nyaako viat-e-x-t t-e-x-t
olc
18:57
Człowieka można poznać po ramieniu, po tym, jak patrzy, jak się uśmiecha, ile ma dobra w oczach i w oknach, którymi wygląda na świat. A przede wszystkim w sytuacjach rewolucyjnych, fanatycznych, skrajnych i nieprzejednanych. Czy przyjdzie w gorączce, czy przyniesie leki, czy stanie po dobrej stronie twojego łóżka, wytrze łzy, zaparzy herbatę, kawę, cokolwiek? Jaka będzie jego ręka, kiedy zdarzy się twój sukces, jakie będzie serce? Czy zazdrosne czy dobre? Człowieka można poznać po tym, jak mocno się dzieli i jak mocno przeżywa. Po wrażliwości w dłoniach. Po uśmiechu w duszy.
— Kaja Kowalewska / Siedem grzechów głuchych
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl