Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 27 2017

olc
20:23
3876 ac57
Reposted fromverronique verronique viaquotes quotes
olc
20:22
2026 7f89
Dante and Virgile in Hell, detail (1850)  William-Adolphe Bouguereau
Reposted fromKladderadatsch Kladderadatsch viaiblameyou iblameyou
20:22
8594 d89d

madlyproudly:

Pina Bausch by Stefano Colombini

olc
20:22
7122 4417 500
Reposted fromkrzysk krzysk viapolyphonicsoul polyphonicsoul
olc
20:22

"Najpierw zaplątały się w sobie nasze spojrzenia, potem splatały się słowa, po nich splotły się dłonie, a potem to już poszło i teraz cali jesteśmy splątani ze sobą nie do rozplątania."

— Piotr Adamczyk
Reposted fromFeather18 Feather18 viapolyphonicsoul polyphonicsoul
olc
20:22
Mieć taką osobę co uspokoi serce.

March 24 2017

olc
20:05

March 21 2017

olc
21:51
3315 ad41
Reposted fromPoranny Poranny viaquotes quotes
olc
21:51
1029 c1eb 500
olc
21:49
I nie robić z prostych spraw emocjonalnych labiryntów.
— Pidżama Porno

March 18 2017

olc
18:11
0306 f700
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viacouples couples

July 10 2015

olc
22:20
I nie po to mam serce, by mi pękało na środku pustej ulicy milionowego miasta.
— Jarosław Borszewicz
Reposted fromxalchemic xalchemic viapimpmyheart pimpmyheart
olc
22:19
5883 98d7
Reposted fromktosiowa ktosiowa viawonderwall wonderwall
olc
22:16
Reposted fromconchiglia conchiglia viawonderwall wonderwall
olc
22:16

Znowu to robisz, przywiązujesz się do każdego kto cię zauważy, bo jesteś samotna

— Biały Oleander
Reposted fromdelightedd delightedd viawonderwall wonderwall
olc
22:11
olc
22:08
Wiem, że jestem bardzo wrażliwa, domagam się nieustannej afirmacji swojej osoby i pochwał. Nienawidzę się za to. Takie silne dążenie do tego, żeby być kochaną i rozumiana, na pewno nie jest rzeczą normalną.
— Anais Nin Dziennik 1931-34
Reposted frombeinthe beinthe viawonderwall wonderwall
21:56
0354 3058
Reposted frommakswilczur makswilczur viakeithpeligro keithpeligro
olc
13:16
- Mam przeczucie, że będzie padał deszcz - powiedział Kłapouchy.
- Przecież niebo jest czyste, a słońce mocno świeci - zauważył Puchatek.
- Ha! Na początku zawsze wszystko dobrze wygląda - mruknął pod nosem osioł.
— A.A. Milne
Reposted frompsychoo psychoo viadoubleespresso doubleespresso

July 08 2015

olc
22:26
Nie zapominaj o ludziach,
że mają grypę, imieniny, małe kłopoty
nudne historyjki do opowiedzenia
przez telefon.
Nie zapominaj, chociaż
oni też nie mają czasu.
I mogą zapomnieć.
— Memento /K. Gucewicz-Przybora
Reposted fromblueberries blueberries viaAtencyjna Atencyjna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl