Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 15 2017

olc
18:08
4331 0e1d 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viafoodislove foodislove
olc
18:08
4284 ec45 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viafoods foods

June 12 2017

olc
17:52
Jest taka chwila
Kiedy stare słowa nie są już ważne
A nowych jeszcze nie ma
— Adam Zagajewski (via slowo-pisane.tumblr.com)
Reposted fromnadwrazliwosc nadwrazliwosc viat-e-x-t t-e-x-t

June 07 2017

olc
18:35
7747 6fb6
Reposted frommay29th may29th
olc
18:34
8231 8899
Reposted fromkrzysk krzysk
olc
18:31
0064 5f53
Brigitte Bardot
Reposted frombylejaka bylejaka viamoviesss moviesss
olc
18:30
2132 8a75
Reposted fromretaliate retaliate viafoods foods
olc
18:28
2209 78e5
Amelie
Reposted fromvacannes vacannes viailovemovies ilovemovies
olc
18:28
olc
18:28

June 05 2017

olc
20:39
olc
20:39

Jeśli ktoś był przez długi czas zakochany w wyjątkowo destrukcyjny sposób, będzie nadal posługiwał się logiką, o której dobrze wie, że jest fałszywa, będzie dokonywał posunięć, co do których ma świadomość, że przyniosą mu wyłącznie rozczarowanie. I z upływem czasu coraz wyraźniej będzie dostrzegał, że wszystko co zrobił, było niewłaściwe. Najdziwniejszą rzeczą, nad którą człowiek wcale się nie zastanawia, jest to, że nasza zdolność do logicznego myślenia nawet w najgorszych momentach nie przestaje działać i choć nie potrafi przeciwstawić się sile uczuć, z bezlitosną szczerością wciąż nam podszeptuje, że większość naszych poczynań nie przyniesie żadnego rezultatu oprócz spotęgowania miłości i zwiększenia bólu.

— Orhan Pamuk "Muzeum niewinności"
Reposted fromlakonika lakonika viaiblameyou iblameyou
20:38
olc
20:38
olc
20:37
Jest moment, gdy chce się na poważnie, gdy chce się, by sytuacja, w której się jest, do czegoś prowadziła. Pragnie się mieć przynajmniej złudzenie kontroli; czuć, że zaciśnięte pięści są czegoś pełne, nawet żwiru.
— Jakub Żulczyk – Wzgórze psów
Reposted fromnezavisan nezavisan viadoubleespresso doubleespresso

May 09 2017

olc
18:46
8060 7d84 500
Reposted fromdelain delain viapolyphonicsoul polyphonicsoul

May 03 2017

20:33
olc
20:30
8302 7d65 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viacalvados calvados
olc
20:30
8380 659f
Reposted fromkrzysk krzysk
olc
20:30
7717 1750
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl