Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 01 2017

olc
18:06
It's all too much and not enough at the same time.
— Jack Kerouac

November 28 2017

olc
21:47
0256 1577
Reposted frommodiglovinne modiglovinne viakudlaty kudlaty
21:38
4837 e7b1 500
Reposted fromtron tron viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo
21:35

November 26 2017

olc
22:21
2523 f367
Reposted fromdusielecc dusielecc viafilmowy filmowy
14:59
5253 b25a 500
Reposted fromamatore amatore viacouples couples
olc
14:58
5610 3da6 500
Reposted fromoutoflove outoflove viasleeping sleeping
olc
14:55

November 21 2017

21:21
4637 b6f2 500
Reposted fromdivi divi via2708 2708
21:21
6327 9a19 500
Reposted fromdivi divi via2708 2708
olc
21:21
Czasami musisz przejść przez piekło, aby znaleźć swoje niebo.
— Rachel Van Dyken – Ruin
Reposted fromSkydelan Skydelan viapatidaga patidaga
olc
21:08
5110 4a68
Reposted frommrcake47 mrcake47

November 20 2017

olc
22:56
Bo wiesz, ja
wśród powieści najbardziej cenię te, których nie mogę do końca zrozumieć. To, co potrafię
zrozumieć, ani trochę mnie nie interesuje. To oczywiste, nie? Prosta sprawa.
— Haruki Murakami "1Q84 - t. 1"
Reposted fromarumhc arumhc
olc
22:39
4306 1bf7
olc
22:39
Zrozumiałem, że miłość jest czymś, co nie istnieje samo z siebie, co trzeba zawsze wywoływać z nicości, jak życie albo muzykę, że miłość albo to coś, co ludzie uznają za miłość, jest zawsze zagrane, wypowiedziane, że najbliższy miłości jest właśnie ten zapach, zapach kremu, mleka i cukru z domieszką potu i piwa, i jointów, i starej kanapy, za którą pewnie ktoś dziesięć lat temu wylał coś, co zdążyło się czterdzieści razy zepsuć, zrozumiałem, że jedyne co możemy robić, to wytworzyć w sobie poczucie taktu i próbować ranić się jak najsłabiej. Zrozumiałem, że jedyne, co jest nam dane, to krzyknąć i posłuchać jeszcze przez chwilę echa po własnym krzyku, i tyle, i cześć, i koniec. Zrozumiałem, że wszystkie dziewczyny, które kochali wszyscy chłopcy we wszystkich Zyborkach świata, są tak naprawdę jedną dziewczyną,i ci wszyscy chłopcy i dziewczyny są jednym i tym samym chłopcem i jedną i tą samą dziewczyną pod jednym i tym samym zachodem słońca, który kiedyś zamieni się w łunę po wybuchu. Zrozumiałem, że każdy, naprawdę każdy, ma na stałe wyryty w sercu cały świat. Zrozumiałem, że po tym, co wydarzy się dzisiaj, i mnie, i ją czeka już tylko ból, i tak ma być, i to jest naturalne.
— Jakub Żulczyk

November 09 2017

olc
19:41
6488 92c2
Reposted fromzciach zciach viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo
olc
19:38
Mnie trzeba strasznie, bez pamięci kochać i trzymać z całej siły. Inaczej nie ma mnie.
— Witkacy
Reposted fromcoolkidscantdie coolkidscantdie via2708 2708
olc
19:38
Miałem ochotę przestać istnieć. Nie, nie popełnić samobójstwo, nie umrzeć ale przestać istnieć. Zamienić się w nic.
— Mroki, Jarosław Borszewicz
Reposted fromolakocie olakocie via2708 2708
olc
19:38
5875 b6d4
Reposted fromcoolkidscantdie coolkidscantdie via2708 2708
19:31
2899 c73e
Reposted frombrumous brumous viadobby dobby
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl